top of page

Uchodźcy z Ukrainy potrzebują wsparcia,

Możemy pomóc wspomagając organizacje charytatywne zaangażowane w bezpośrednią pomoc w Polsce.

 

Lista najbardziej znanych organizacji charytatywnych w Polsce:

Polska Akcja Humanitarna;

- Polski Czerwony Krzyż;

UNICEF Polska;

Caritas;

 

Więcej informacji na Onet.pl

Onet.pl How to help people escaping from Ukraine

Strony polskiego rządu:

https://www.gov.pl/web/usa-en/standwithukraine--polish-ngos-and-how-to-help

https://twitter.com/mmagierowski/status/1498372761810612228?s=21

https://pomagamukrainie.gov.pl/

People escaping war in Ukraine need help.

We can support charitable organizations that help them in Poland.

 

List of the most known organizations in Poland:

Polska Akcja Humanitarna;

- Polski Czerwony Krzyż;

UNICEF Polska;

Caritas;


More available on Onet.pl

Onet.pl How to help people escaping from Ukraine

Polish government sires:

https://www.gov.pl/web/usa-en/standwithukraine--polish-ngos-and-how-to-help

https://twitter.com/mmagierowski/status/1498372761810612228?s=21

https://pomagamukrainie.gov.pl/

HelpForUkraine.png
bottom of page