top of page

Nasz patron Kazimierz Pułaski

Naszym patronem jest Kazimierz Pułaski: bohater w walkach o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Kazimierz Pułaski na ziemiach polskich

 

Kazimierz Pułaski urodził sie 4 marca 1754 roku w nieistniejącyhm już dworku Pułaskich w Warszawie w pobliżu dzisiejszego adresu ul. Nowy Swiat 53 róg u. Wareckiej.
 

W latach 1768-1772 był jednym z dowódów Kofederacji Barskiej, utworzonej 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu. Celem confederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, obrona wiary katolickiej i niepodlełości Rzeczypospolitej.

16 stycznia 1771 roku zmusił wojska rosyjskie do odwrotu w bitwach po Częstochową.

3 listopada 1771 roku miało miejsce porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który oskarżył konfederatów o królobójstwo.

W 1772 roku, po rozwiązaniu Konfederacji Barskiej, Kazimierz Pułaski opuścił Polskę.

7 czerwca 1773 roku został oskarżony o udział w porwaniu króla i zaocznie skazany na karę śmierci. Wyrok był anulowany w 1792 roku. 

Kazimierz Pułaski w Ameryce

23 lipca 1977 roku dopłynął do wybrzeży Ameryki a w sierpniu dołączyl do wojsk Jerzego Waszyngtona.

11 września 1777 roku wziął udział w swej pierwszej bitwie przeciwko Anglikomn nad rzeką Brandywine, w której uratował życie Generałowi Waszyngtonowi, zabezpieczając jego odwrót.

15 września 1777 roku został promowany na Generała Brygady Amerykańskiej kawalerii.

3 października 1777 roku walczył pod Germantown.

28 marca 1788 roku otrzymał pozwolenie od Kongresu na utworzenie legionu kawalerii.

Od 8 maja 1779 roku The Pulaski Cavalery Legion skutecznie stawiał opór Anglikom w walkach o Chrleston w Południowej Karolinie i zapobiegł kapitulacji miasta.

17 listopada 1779 roku wiadomość o śmierci Pułaskiego dotarła do Generała Jerzego Waszyngtona, który stacjonował w Moore House w West Point. W rozkazie z tego dnia napisal on: „na hasło: Pułaski, ma być odzew: Polska”.

9 października 1779 roku został ranionu kulą kartaczną w czasie bitwy pod Savannah.

Kazimierz Pułaski zmarł 11 października 1779 roku na okręcie „Wasp”

bottom of page