top of page

O klubie

Jesteśmy organizacją niedochodową o profilu edukacyjnym i kulturalnym, działającą na terenie metropolii Atlanta. 

Głównym celem Klubu jest prowadzenie Polskiej Sobotniej Szkoły dla dzieci i dorosłych, gdzie nasi wspaniali nauczyciele uczą języka polskiego z elementami historii i kultury. 

Klub nie ma żadnych celów politycznych czy religijnych. Współpracujemy z Towarzystwem Chopinowskim w Atlancie i Polskim Katolickim Apostolatem. Organizujemy wydarzenia kulturalne i społecznościowe. Pomagamy nowoprzybyłym w zaaklimatyzowaniu się w Atlancie. Kultywujemy piękne polskie tradycje, aby przekazać je naszym dzieciom.

Wizja

Kultywowanie kultury, pamiętanie historii, wzbogacanie dusz.

 

Misja

Promowanie wartości etnicznych i tradycji charakterystycznych dla społeczności polsko-amerykańskiej, edukacja o polskiej kulturze i tradycjach, kultywowanie języka polskiego oraz tworzenie wspólnych więzi i interakcji społecznych z innymi społecznościami etnicznymi i kulturowymi z całego świata.

 

Cel

Przybliżenie naszej kultury i historii amerykańskim sąsiadom. Mamy nadzieję, że dzięki tej wiedzy nasi sasiedzi zdobędą zrozumienie i szacunek dla wartości, które reprezentujemy: silne więzi rodzinne, głębokie poczucie przyjaźni i lojalności, umiłowanie tradycji, szacunek dla edukacji i uczciwego życia, sprzeciwianie się złu i niesprawiedliwości, a przede wszystkim umiłowanie wolności ponad wszystko.

bottom of page