O klubie

Jesteśmy organizacją niedochodową o profilu edukacyjnym i kulturalnym, działającą na terenie metropolii Atlanta. 

Głównym celem Klubu jest prowadzenie Polskiej Sobotniej Szkoły dla dzieci i dorosłych, gdzie nasi wspaniali nauczyciele uczą języka polskiego z elementami historii i kultury. 

Klub nie ma żadnych celów politycznych czy religijnych. Współpracujemy z Towarzystwem Chopinowskim w Atlancie i Polskim Katolickim Apostolatem. Organizujemy wydarzenia kulturalne i społecznościowe. Pomagamy nowoprzybyłym w zaaklimatyzowaniu się w Atlancie. 

Kultywujemy piękne polskie tradycje, aby przekazać je naszym dzieciom.