top of page

Postępowanie w nagłych przypadkach medycznych

Heading 2

 

 

Rozumiem, że w razie wypadku lub choroby mojego dziecka będącego pod opieką nauczycieli i asystentów (Kadra Szkoły) Polskiej Sobotniej Szkoły w Atlancie, Kadra Szkoły będzie podejmować starania aby natychmiast skontaktować się z rodzicami lub opiekunami. Jeżeli nie będzie można natychmiast nawiązać kontaktu z rodzicami lub opiekunami, Kadra będzie podejmować starania aby skontaktować się z innymi osobami wskazanymi przez rodziców lub opiekunów (przede wszystkim z lekarzem dziecka). W przypadku gdy rodzice lub opiekunowie oraz inne wskazane osoby nie będą natychmiast dostępne, członkowie Kadry Szkoły są upoważnieni do udzielenia pomocy w takim stopniu jaki jest w danej sytuacji odpowiedni. 

 

Rodzice/opiekunowie zgadzają się, że Kadra Polskiej Szkoły w Atlancie postępuje w dobrej wierze stosując się do procedur działania w razie wypadku lub choroby. Rodzice/opiekunowie zgadzają się, że ani członkowie Kadry Szkoły ani sama Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za wypadek lub chorobę dziecka. Rodzice/opiekunowie zrzekają się jakichkolwiek roszczeń, które mogłyby w takim przypadku powstać. 

KAZIMIERZ PUŁASKI POLISH SATURDAY SCHOOL

Imie/ Imiona dzieci uczęszczających do Polskiej Sobotniej Szkoły

Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów

Zaznaczenie poniższego pola oznacza, że zgadzasz się z tym dokumentem i go podpisujesz

Kontakt w razie nagłego wypadku, z wyłączeniem rodziców i opiekunów - nazwisko i numer telefonu

Nazwa firmy ubezpieczeniowej i numer grupy

Imię, Nazwisko i numer telefonu lekarza dziecka

Kliknięcie "Wyślij dokument i podpisz go" wyśle go automatycznie na nasz adres mailowy

bottom of page