top of page

Taste of Poland 2017

Serdecznie dziękujemy wspanialym wolontariuszom, ktorzy opiekowali sie projektem dla dzieci “Ksiazeczka Zuchowa” podczas Festiwalu Taste of Poland!

 

A oto krotki film o naszych festiwalowych zuchach.

Taste of Poland 2017  ZUCH BOOKLET PROJECT
06:18

Taste of Poland 2017 ZUCH BOOKLET PROJECT

Taste of Poland Festival in Norcross, Georgia - an Annual Fundraiser for the Casimir Pulaski Polish Saturday School Photo Credit: Agnieszka Sulewska, Barbara Rouse Photography, Paulina Jezierska Taste of Poland Festival 2017 - ZAKAZANA POLSKA / FORBIDDEN POLAND 1939-1944 Wybuch wojny na krótko zjednoczył narodowych i sanacyjnych antagonistów w harcerstwie - wspólnie powołano w Warszawie Pogotowie Harcerzy, które miało współpracować z wojskiem i służyć pomocą ludności cywilnej. Jednak grupie zbliżonej do piłsudczyków zabrakło woli porozumienia, co zaznaczyło się w czasie zakładania struktur harcerskich w konspiracji - Szarych Szeregów. W kierownictwie Szarych Szeregów, w którym przeważali harcerze znani ze swych sanacyjnych i lewicowych przekonań (Aleksander Kamiński, Florian Marciniak), nie znalazł się ani jeden przedstawiciel nurtu narodowego. W tej sytuacji 27 października 1939 roku w Warszawie z inicjatywy Stanisława Sedlaczka powstała nowa organizacja - Harcerstwo Polskie, pod konspiracyjnym kryptonimem "Hufce Polskie". Harcerstwo Polskie różniło się zasadniczo od Szarych Szeregów w poglądach na metody prowadzenia bieżącej działalności harcerskiej. Było mniej zmilitaryzowane, nie wprowadzono regulaminów i stopni wojskowych, lecz zachowano przedwojenne programy wychowawcze i stopnie harcerskie. Kierownictwo Szarych Szeregów, wychodząc z założenia, że wojna szybko się skończy, chciało zaangażować młodzież w bieżącą walkę, natomiast harcerstwo narodowe stało na stanowisku, że wojna wyniszcza młode pokolenie fizycznie i moralnie, należy więc młodzież przed nią chronić. HP pozostało organizacją stricte harcerską, której działalność opierała się na zbiórkach, wycieczkach oraz organizacji obozów letnich pod przykrywką kolonii Rady Głównej Opiekuńczej. Przez cały czas okupacji w drużynach i zastępach trwała praca harcerska, choć nie używano mundurów i odznak. Cotygodniowe zbiórki w mieszkaniach prywatnych wypełniały gawędy ideowe, zajęcia techniczne i śpiew. Młodzi zdobywali sprawności opracowane jeszcze przed wojną. Organizowano obchody świąt narodowych i konspiracyjne parady. Harcerstwo Polskie wraz z innymi podziemnymi organizacjami młodzieżowymi uczestniczyło w Akcji "M" polegającej na prowadzeniu pracy opiekuńczej i wychowawczej wśród niezorganizowanej młodzieży, która w czasie wojny najbardziej była narażona na demoralizację, np. harcerki pracowały w świetlicach dla dzieci i koloniach prowadzonych przez RGO. Kierownictwo HP zgadzało się na udział w walce harcerzy starszych, którzy byli lepiej ukształtowani psychicznie i bardziej odporni na demoralizację. Podczas gdy starsza młodzież odbywała kursy strzelania, kończyła podchorążówki w NSZ i NOW, młodsi harcerze byli przygotowywani do zadań pomocniczych - przechodzili kursy sanitarne, sygnalizacji, terenoznawstwa. Niezależnie od działalności harcerskiej członkowie HP brali udział w kolportażu prasy podziemnej i w akcjach małego sabotażu, m.in. rozlepiając plakaty, rozrzucając ulotki, malując napisy na murach, np.: "Komuna wróg Boga i Narodu", "Hitler + Stalin = dwaj bandyci", "Katyń = Oświęcim". Słynne hasło: "PPR - Płatne Pachołki Rosji" było autorstwa harcerza HP Jana Lilpopa. Prowadzono ożywioną działalność wydawniczą. Od 1943 roku Harcerstwo Polskie współpracowało z "Warszawskim Głosem Narodowym" (organem Okręgu Stołecznego SN) w redagowaniu "Młodej Polski" - jednego z ważniejszych pism konspiracyjnych młodzieży. Po zajęciu kraju przez III Rzeszę i ZSRR harcerstwo przeszło do działań konspiracyjnych. Organizacja męska działała pod kryptonimem Szare Szeregi (utworzone 27 września 1939 roku), realizując program wychowania: Dziś - Jutro - Pojutrze (Dziś - bieżąca walka konspiracyjna, Jutro - powstanie przeciwko okupantowi, Pojutrze - odbudowa wolnej Polski).   Pierwszym Przewodniczącym Szarych Szeregów był ks. dr hm. RP Jan Paweł Mauersberger. Nazwa Szare Szeregi powstała w Poznaniu,od skrótu SS, którym były podpisywane  przez poznańskich harcerzy z "UL Przemysław" ulotki informujące przesiedleńców niemieckich z Litwy, Łotwy i Estonii, Besarabii, przetransportowanych do Kraju Warty, Reichsgau Wartheland, Warthegau, iż zamieszkali w domach, mieszkaniach Wielkopolan wywiezionych do prac w Rzeszy lub Obozów Koncentracyjnych.
bottom of page