Formularz rejestracyjny dzieci

Rok szkolny

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Imie dziecka

Imie rodzica / opiekuna-ki

Imie drugiego rodzica / opiekuna-ki

Nazwisko rodziców / opiekunów-nek

Numer komórkowy 1

Email

Numer komórkowy 2

Adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy)

arrow&v

Osoba kontaktowa w razie wypadku (imię, nazwisko, numer telefonu)

Umiejętności polskojęzyczne dziecka (wybierz odpowiednie)

arrow&v

Uwagi odnośnie zdrowia dziecka (np. alergia) (nieobowiązkowe)

Jak chciałbyś wspomóc naszą szkołę (wybierz) (nieobowiązkowe)

 Pozwalam na zamieszczenie moich informacji kontaktowych na szkolnej liście kontaktowej

arrow&v

Kliknięcie przycisku "Wyślij formularz", automatycznie wyśle go na nasz adres mailowy, nic więcej nie jest wymagane