top of page

Formularz rejestracyjny dzieci

Rok szkolny

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Imie dziecka

Imie rodzica / opiekuna-ki

Imie drugiego rodzica / opiekuna-ki

Nazwisko rodziców / opiekunów-nek

Numer komórkowy 1

Email

Numer komórkowy 2

Adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy)

Osoba kontaktowa w razie wypadku (imię, nazwisko, numer telefonu)

Umiejętności polskojęzyczne dziecka (wybierz odpowiednie)

Uwagi odnośnie zdrowia dziecka (np. alergia) (nieobowiązkowe)

Jak chciałbyś wspomóc naszą szkołę (wybierz) (nieobowiązkowe)

 Pozwalam na zamieszczenie moich informacji kontaktowych na szkolnej liście kontaktowej

Kliknięcie przycisku "Wyślij formularz", automatycznie wyśle go na nasz adres mailowy, nic więcej nie jest wymagane

bottom of page