top of page

Kto może otrzymać legitymację?

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie. Do otrzymania legitymacji uprawnieni są uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły w Norcross którzy uczęszczają do naszej szkoły jeden rok lub dłużej.

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

- 37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

- 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

- do muzeów,

- do parków narodowych. 

Jak uzyskać legitymacje szkolną ucznia?

Aby uzyskać legitymacje szkolną ucznia należy wydrukować i wypełnić wniosek a następnie przekazać go dyrektorce lub nauczycielowi Polskiej Sobotniej Szkoły w Norcross. 

 

Więcej informacji na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

button.png
bottom of page