top of page

Zapraszamy na wykład dr. habil. Michała Głuszkowskiego.
https://torun-pl.academia.edu/Micha%C5%82G%C5%82uszkowski
Dr. Głuszkowski pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział
Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa) i zajmuje się badaniami języka
polskiego za granicą. Obecnie odbywa staż badawczy na Uniwersytecie Georgii w Atenach
i zaproponował nam wykład na temat polskiego języka I kultury społeczności polskiej na
terenach wschodnich (Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Syberia).
Polskie wspólnoty na Wschodzie
Polaków na terenach byłego ZSRR możemy spotkać praktycznie wszędzie. W pierwszej
kolejności są Kresy przedwojenne, czyli Wileńszczyzna, południowa Łotwa, Białoruś, Wołyń i
południowo-zachodnia Ukraina ze Lwowem, Stryjem, Drohobyczem, Iwano-Frankowskiem
(Stanisławowem). Dalej są te tereny, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości znalazły
się poza jej granicami, ale były częścią Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, czyli Kamieniec
Podolski, Żytomierz i in. No i Syberia, na którą oprócz zesłańców trafiali także dobrowolni
osadnicy na początku XX w. 
Chciałbym opowiedzieć o tym, jak wygląda życie polskich wspólnot w różnych regionach Europy
Wschodniej i Azji, jak wygląda ich język polski, jak zachowują polskość w lepszych i gorszych
warunkach, pokazać fotografie z tych miejsc. Jeśli będą Państwo zainteresowani, to na
zakończenie przedstawię krótkie podsumowanie badań, które prowadzę nt. języka polskiego w
Georgii.

Norcross Meeting Room #127: sobota, 10 września, 2022, godzina 15:00 - 17:00.
Norcross library
5735 Buford Hwy,
Norcross, GA 30071

bottom of page