top of page

Zgoda na zdjęcia

Heading 2

Prosimy uważnie przeczytać poniższe oświadczenie, wybranie "zgadzam się" jest równoznaczne podpisaniu oświadczenia, w przeciwnym razie prosimy wybrać nie zgadzam się

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykonywanie zdjęć oraz filmowanie mojego dziecka/moich dzieci na terenie Polskiej Sobotniej Szkoły i podczas imprez organizowanych przez Szkołę, oraz ewentualną ich publikację na stronie internetowej Szkoły, w gazetkach szkolnych i dokumentach publikowanych przez Szkołę. 

Imię rodzica lub opiekuna

Nazwisko rodzica lub opiekuna

Wybierz zgadzam się lub nie zgadzam się, poniżej

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Kliknięcie przycisku "Wyślij oświadczenie i podpisz", automatycznie wyśle ja na nasz adres mailowy

bottom of page