top of page

Wydarzenia Klubowe

Zarząd Polskiego Klubu w Atlancie dziękuje za liczne odpowiedzi na apel.

Państwa niestrudzone wsparcie i zaangażowanie zapewni kontynuację działalności Polskiego Klubu w Atlancie.

Istnienie Polskiego Klubu, jako organizacji niedochodowej, całkowicie opiera się na współpracy wielu wolontariuszy. 

Według Statutu Polskiego Klubu w Atlancie z października 1999 roku, jako organizacji non-profit, Zarząd Klubu jest wybierany przez członków Klubu na dwuletnią kadencję, którą można powtórzyć dwa razy. Na Zarząd Polskiego Klubu składają się: 

- Prezydent Klubu (President), który jest Przewodniczącym Zarządu (Chairman of the Board of Directors)

- Dwóch Wiceprezydentów (Two Vice-Presidents)

- Skarbnik (Treasurer)

- Sekretarz (Secretary)

- Przewodniczący komisji tematycznych (Directors) i ich czlonkowie

- Były Prezydent Klubu (Immediate Past-President)

- Prezydent-Elect

Wybory do zarządu przeprowadzi zatwierdzona przez obecny zarząd Polskiego Klubu w Atlancie Komisja Nominacyjna/Wyborcza, w składzie (alfabetycznie):

Maryla Adamczyk

Marzena Dudziak

Barbara Leszczynski 

Anna Lech-Mlynarz

Dorota Olson

 

Jeszcze nie jest za późno, aby zgłosić swoją kandydaturę. 

Każda forma pomocy jest ważna i bezcenna.

Informacje o terminie wyborów ogłosimy wkrótce. 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: Barbara Leszczyński aksy60@gmail.com i Dorota Olson dorota@mac.com.

 

Polski Klub w Atlancie posiada status non-profit 501(c)(3), dzięki czemu każda dotacja przekazana na rzecz Klubu może być odpisywana od rocznych dochodów ofiarodawcy, a Klub nie płaci podatków.

 

W imieniu Komisji Nominacyjnej/Wyborczej,

Barbara Leszczyński - Przewodnicząca

bottom of page