top of page

Oświadczenie dorosłych uczniów

Heading 2

Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje, wybranie "zgadzam się" jest równoznaczne podpisaniu deklaracji

 

 

Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód materialnych spowodowanych przeze mnie na terenie Szkoły. 

 

Oświadczam, że zaznajomiłem się z regulaminem opłat i zwrotów opłat za Szkołę oraz innych opłat, oraz zobowiązuję się do ich regularnego uiszczania w wymaganym terminie.

First name

Last name

KAZIMIERZ PUŁASKI POLISH SATURDAY SCHOOL

Selecting the below field means you agree to this declaration and that you signed it

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykonywanie zdjęć oraz filmów z moim udziałem na terenie Polskiej Sobotniej Szkoły i podczas imprez organizowanych przez Szkołę, oraz na ewentualną ich publikację na stronie internetowej Szkoły, w gazetkach szkolnych i dokumentach publikowanych przez Szkołę.

Wybierz poniżej czy wyrażasz zgodę/nie wyrażasz zgody na wykonywanie zdjęć oraz filmów z twoim udziałem

Clicking on "Submit declaration and sign it" will send it automatically to our mail address

bottom of page